อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู

อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู

พระเยซูตรัสตอบว่า ” ผู้ที่จิ้มอาหารชามเดียวกับเราคือผู้ที่จะทรยศเรา บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้เขียนไว้ว่าด้วยพระองค์นั้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่จะทรยศบุตรมนุษย์ไว้ ถ้าคนนั้นมิได้บังเกิดมาก็จะดีกว่า” ยูดาส ที่ในเวลาต่อมาคือผู้ทรยศพระเยซูทูลถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว” ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา” แล้วพระเยซูก็ได้หยิบถ้วยมาขอบคุณพระเจ้าและส่งให้เหล่าสาวกแล้วตรัสว่า

“จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา”

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s