ประติมากรรมไม้จิ้มฟัน ศิลปะอาร์ตๆ ทำมาจากไม้จิ้มฟันล้วนๆ

 ประติมากรรมไม้จิ้มฟัน ศิลปะอาร์ตๆ ทำมาจากไม้จิ้มฟันล้วนๆ

รูปภาพ ประติมากรรมไม้จิ้มฟัน ศิลปะอาร์ตๆ ทำมาจากไม้จิ้มฟันล้วนๆ
ที่มา http://play.kapook.com/photo/show-116560

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s